Kablo Vrchlabí

Výrobce kabelů pro automobilový průmysl

Kablo Vrchlabí je tradičním výrobcem kabelů pro automobilový průmysl, flexibilních kabelů a speciálních kabelů dle zákaznických požadavků. Kabely pro automobilový průmysl nabízíme pro různé teplotní třídy (až do 260°C) s různým typem izolačního a plášťového materiálu.

Z flexibilních vodičů a kabelů vyrábíme především harmonizované typy (HAR). V nabídce máme i velké množství kabelů vyráběných dle specifikace zákazníka. Nabídka speciálních kabelů obsahuje ovládací kabely, kabely pro trhací práce a kabely dle amerických (UL) standardů.

Naše filozofie

Naše filozofie je založena na zásadách dodávání kreativních, technicky pokrokových a udržitelných výrobků, služeb a řešení pro naše zákazníky. Naše výrobní zařízení patří mezi nejmodernější, nejflexibilnější a nákladově nejefektivnější v odvětví, značně také investujeme, abychom si zachovali nejvyšší možné technické standardy. Naším hlavním zaměřením je zůstat na špičce odvětví a přicházet s inovacemi v podobě nových výrobků a řešení, které zlepší naše služby a posílí zdravé životní prostředí.

Politika ISM

Společnost se věnuje interním a externím aspektům a zainteresovaným stranám. Zavazuje se splnit příslušné požadavky a neustále zlepšovat systém integrovaného managementu tak, aby dosáhla své vize být spolehlivým, inovativním a zákaznicky orientovaným dodavatelem, autovodičů, flexibilních a speciálních vodičů a kabelů.

Prostředkem k naplnění této vize je mít flexibilní zákaznický servis podpořený širokým portfoliem výrobků a být výrobcem s optimálními výrobními náklady a efektivním využitím výrobních kapacit, u kterého budou pracovat spokojení zaměstnanci v bezpečném prostření.

Víme, že firmy našeho typu mohou ovlivňovat a ovlivňují v široké oblasti i životní prostředí. Proto integrujeme do řízení společnosti i environmentální management, snažíme se naplňovat požadavky všech zainteresovaných stran a zvažujeme relevantní rizika i příležitosti v našem podnikání. Děláme mnohé pro to, abychom omezili nepříjemné skutečné nebo potenciální dopady jen na nezbytnou úroveň. Veškeré negativní aspekty – emise, odpady monitorujeme a snažíme se minimalizovat ve všech svých procesech. Zavazujeme se i k plnění relevantních požadavků právních předpisů a jiných požadavků, které se na Kablo Vrchlabí s.r.o. jako na podnikatelský subjekt a na jeho environmentální chování vztahují.

Naší největší devizou je spokojený zaměstnanec, který na sebe převzal zodpovědnost za kvalitu, bezpečnost práce a životní prostředí. Dodržování pravidel pro trvalé zlepšování ve všech oblastech integrovaného systému jsou přirozenou součástí naší každodenní práce. Každý ze zaměstnanců se musí ptát sám sebe, čím může ve svém vlastním pracovním prostředí přispět k tomuto cíli a aktivně se snažit přispět k zlepšování systému.

K našim hlavním zásadám patří:

1. Spokojený zákazník je pro nás prioritou číslo jedna, za každou zakázkou vidíme konkrétního zákazníka a snažíme se, aby byl maximálně spokojen.
2. Děláme vše pro to, abychom minimalizovali počet případů, kdy neshodný výrobek pronikne k zákazníkovi.
3. Snažíme se minimalizovat spotřebu materiálu ve výrobním procesu a snižovat zásoby ve všech fázích realizace produktu.
4. Nasloucháme našim zaměstnancům a zveme je k rozhodování o řízení procesů
5. Bezpečnost práce je jednou z nejvyšších priorit, děláme vše pro minimalizaci rizik a aktivně vyhledáváme a odstraňujeme potenciálně nebezpečná místa.
6. Zodpovědně třídíme odpady a minimalizujeme emise z naší činnosti a spotřebu zdrojů tak, aby naše činnost měla minimální dopad na životní prostředí
7. Trvale zlepšujeme všechny procesy s cílem najít nejlepší možný způsob práce a optimalizaci potřebných nákladů.

Vedení společnosti se zavazuje k podpoře trvalého zlepšování integrovaného systému managementu formou stanovování cílů a jejich přezkoumávání, dále se zavazuje poskytnout všechny potřebné zdroje a to jak lidské, tak i materiální a finanční pro naplnění požadavků této politiky.

 • Fotogalerie - Kablo Vrchlabí

Hlavní milníky společnosti

 • 2017

  Kablo Vrchlabí s.r.o.

  Akvizice firmy německou skupinou WILMS a změna názvu společnosti na Kablo Vrchlabí s.r.o.

 • 2016

  nkt cables automotive s.r.o.

  Vyčlenění závodu Vrchlabí do samostatné firmy nkt cables automotive s.r.o.

 • 2013

  Sloučení s ostatními českými závody NKT

  Sloučení s ostatními českými závody NKT do jedné společnosti nkt cables s.r.o.

 • 2007

  Akvizice společnosti

  Akvizice společnosti dánskou skupinou NKT, společnost vystupuje pod značkou nkt cables

 • 1994

  Obchodní jméno KABLO ELEKTRO, a.s.

  Valná hromada schvaluje obchodní jméno KABLO ELEKTRO, a.s.

 • 1992

  Akciová společnost KABLO Vrchlabí

  Založena akciová společnost KABLO Vrchlabí

 • 1950

  Podnik Kablo Vrchlabí, n.p.

  Osamostatnění závodu, vytvoření podniku Kablo Vrchlabí, n.p.

 • 1939

  Kabelwerke Ostböhmen, Hohenelbe

  Továrnu získávají němečtí majitelé Preis-Zahm a Max Rener a mění název firmy na Kabelwerke Ostböhmen, Hohenelbe

 • 1923

  Založení továrny na kabely

  Založení továrny na kabely panem Ing. Arnoldem Löwitem

Vyhledat vodiče

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

ZavřítNezbytnéPříjmout nastavenéPříjmout vše

Otevřít okno cookies