Doplňující informace pro žáky Základních škol

Každoročně spolupracujeme i se Základními školami, mají u nás dveře otevřené, když se svými žáky probírají „volbu povolání“, v loňském roce se uskutečnilo mnoho exkurzí pro žáky ZŠ.

Spolupracujeme se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí,
tel./fax. +420 499 421 195, e-mail: vrchlabi@sossou.cz, web: www.sossou.cz.

Zejména pak se studenty v učebním oboru zámečník a maturitním oboru mechanik strojů a zařízení.

Navštivte nás v našem stánku na Prezentaci Středních škol a zaměstnavatelů v Trutnově www.vybirampraci.cz.

Vyhledat vodiče