Lineární urychlovač elektronů ICT 1000 keV 70mA od firmy Vivirad

Jedná se o moderní technologii, která využívá principu lineárního urychlení elektronů ve vysokém vakuu. Zařízení konstrukčně využívá moderní samostínící koncepce, která umožňuje jeho umístění v běžném pracovním prostředí. Lineární urychlovače mají celou škálu použití počínaje medicinálním, konče průmyslovou aplikací.

Na rozdíl od lékařského diagnosticko/aplikačního použití, je toto zařízení uzpůsobenou pro generování velmi vysokých dávek beta záření. Tento konkrétní urychlovač využívá jako zdroj vysokého napětí transformátor, velmi speciální konstrukce, který umožňuje dosáhnout napětí až 1,1 MV (1100 kV).

Napětí je následně usměrněno a přivedeno na sekce urychlovací trubice, kterou proletují elektrony emitované řízeným zdrojem. Nárůst rychlosti (zrychlení) elektronu je přímo úměrný rozdílu potenciálu mezi dvěma po sobě jdoucími sekcemi. Takto urychlený elektronový svazek je následně využíván pro průmyslové ozařování plastů.

Vyhledat vodiče

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

ZavřítNezbytnéPříjmout nastavenéPříjmout vše

Otevřít okno cookies