Znovu zásadně investujeme do inovací

Kablo Vrchlabí je známé svojí inovační schopností a pravidelným zaváděním nových výrobků na trh. Oblastí, ve které máme zvláště silné tradiční know-how, je technologie radiačního zesítění pomocí elektronového urychlovače. Elektronový urychlovač je speciální technologie, kterou používáme při výrobě kabelů. Proud urychlených elektronů prochází izolačním materiálem. V izolačním materiálu „vyrazí“ elektron atom vodíku z jeho polohy v molekule. Vzniká tak velmi reaktivní místo a následně může dojít ke vzniku příčných vazeb mezi jednotlivými uhlíkovými řetězci. Tímto procesem získá výsledný kabel lepší termomechanické vlastnosti.

A právě v této oblasti se nám podařilo v posledních letech vyvinout řadu nových výrobků, na podporu jejichž uvedení na trh jsme také v únoru 2017 od poskytovatele dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace z evropského operačního programu: Podnikání a inovace.  Celý project v investičním rozsahu více než 60 mil. Kč bude dokončen do ke konci roku 2018, kdy na nově nainstalovaném nejmodernějším zařízení zahájíme seriovou výrobu.