Kariéra v KABLO Vrchlabí

Zásady zpracování osobních údajů – informace pro uchazeče o zaměstnání zde.

Jsi ambiciózní? Máš energii? Tak přijď k nám a pomoz ji prodloužit pomocí kabelů do celého světa.
Hledáme právě VÁS

Pokládáte si otázku: „Proč bych se měl/a zajímat o nové pracovní uplatnění v Kablo Vrchlabí s.r.o.?“
My odpovídáme, ale číst to nemusíte, když se u nás přesvědčíte osobně:

 • „Naším hlavním cílem je nejen spokojený zákazník, ale též spokojený zaměstnanec“, hodně pracujeme, denně vylepšujeme pracovní prostředí, nabízíme dlouhodobé stabilní zaměstnání, není výjimkou, že u nás pracují zaměstnanci nepřetržitě i více jak 45 let.
 • Naše výrobní zařízení patří mezi nejmodernější, nejflexibilnější a nákladově nejefektivnější v Evropě, investujeme nemalé finanční prostředky do nových výrobních zařízení, nyní nově do třetího elektronového urychlovače pro radiační síťování vodičů.
 • Nabízíme možnost profesního růstu (několik příkladů - z asistenta dnes provozním ředitelem, z kabeláře mistrem výroby a až vedoucím výroby nebo Lean manažerem či z údržbáře dopravy manažerem prodeje, příkladů máme dosti).
 • Sociální benefity: 37,5 hodinová týdenní pracovní doba, bezpečné pracovní prostředí, příspěvky na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvky na volnočasové aktivity, family programy, pravidelná setkávání zaměstnanců včetně rodinných příslušníků (Krkonošské pivní slavnosti, společenské večírky, sportovní dny, slavnostní posezení) a další.
 • Trainee programy včetně zahraničních stáží.
 • Malá fluktuace zaměstnanců (do 2 %), přátelské a rodinné prostředí.
 • Sledujeme moderní trendy v oboru (elektromobilita, fotovoltaika, snižování emisí automobilů, požární bezpečnost staveb, posílení zdravého životního prostředí atd.).
 • Úzká provázanost jednotlivých oddělení (vývoj-technologie-výroba-laboratoř-obchod-zákazník).
 • Vlastní výrobna PVC směsí (vyrábíme přes 40 směsí v celkovém objemu až 13.000 tun ročně)
 • Široká paleta zpracovávaných materiálů (měď a její slitiny, železo, hliník; PVC, PE, PP, PUR, PA, TPE-E, FEP, ETFE, PFA, HFFR směsi)
 • Nadstandardně vybavená testovací laboratoř (speciální testovací stroje pro autovodiče, klima komora, IČ spektrometr, kolorimetr, spektrofotometr, digitální mikroskopy).
 • Spolupráce s celou řadou tuzemských i zahraničních výzkumných institucí (VŠCHT Praha, ZČÚ v Plzni, University of Miskolc atd.).
 • Členství v tuzemských i zahraničních skupinách připravující výrobkové standardy (Centrum technické normalizace, pracovní skupiny Cenelec a IEC).
 • Nadstandardní spolupráce s některými dodavateli materiálů (vývoj materiálů „na míru“).
 • Společný vývoj s TOP zákazníky.

Doplňující informace pro vysokoškoláky
Naše kabely jdou s proudem, tak nezůstaň pozadu.

Pravidelně navštěvujeme na Vysokých školách Studentské vědecké konference a oceňujeme každý rok studenty za jejich odborné práce velmi zajímavými finančními částkami

Nejnovější vypracované bakalářské práce v Kablo Vrchlabí s.r.o.

 • testování autovodičů
 • testování stabilizátorů do autovodičových směsí

Nová možná témata diplomových či bakalářských prací v Kablo Vrchlabí s.r.o.

 • vliv radiačního síťování na vlastnosti kabelů
 • vývoj PVC směsí podle konkrétního zadání
 • optimalizace konstrukce šneku
 • závislost mechanických a dalších vlastností materiálu na podmínkách zpracování v extrudéru optimalizace kusovníku s cílem lepší ekonomiky procesu
 • zlepšení časového harmonogramu zkoušek při testování autovodičů
 • Stanovení nejistoty měření vybraných zkoušek
 • Prověření chemické odolnosti izolačních a plášťových materiálů (mimo autovodiče, kde je to dáno normou)
 • Analýza přenosových vlastností twistovaných vodičů v závislosti na délku zkrutu a tloušťku izolace

Odborné zajištění diplomových či bakalářských prací za Kablo Vrchlabí s.r.o.:

RNDr. Vít Chudoba Ph.D. - Developer Specialist, vit.chudoba@kablovrchlabi.cz
Ing. Tomáš Vlach – vedoucí technologie a vývoje, tomas.vlach@kablovrchlabi.cz
Ing. Tomáš Franc – Manager QMS/EMS/HSE, tomas.franc@kablovrchlabi.cz

Doplňující informace pro studenty Středních škol a učilišť
Až ukončíš studium, kam půjdeš? Zkus to u nás, proud jde s námi.

 • Nabízíme a umožňujeme odbornou praxi v době studia
 • Rádi Vás uvítáme ve výrobním týmu na zajímavých pracovních pozicích
 • Nabízíme školám pro studenty možnost individuálních prohlídek firmy s odborným výkladem

Doplňující informace pro žáky Základních škol

Každoročně spolupracujeme i se Základními školami, mají u nás dveře otevřené, když se svými žáky probírají „volbu povolání“, v loňském roce se uskutečnilo mnoho exkurzí pro žáky ZŠ.

Spolupracujeme se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí,
tel./fax. +420 499 421 195, e-mail: vrchlabi@sossou.cz, web: www.sossou.cz.

Zejména pak se studenty v učebním oboru zámečník a maturitním oboru mechanik strojů a zařízení.

Navštivte nás v našem stánku na Prezentaci Středních škol a zaměstnavatelů v Trutnově www.vybirampraci.cz.