Spolupracujeme se SŠ STROJÍRENSKOU A ELEKTROTECHNICKOU
23.10.2018
Spolupracujeme se SŠ STROJÍRENSKOU A ELEKTROTECHNICKOU

Kablo Vrchlabí s.r.o. spolupracuje se STŘEDNÍ ŠKOLOU STROJÍRENSKOU A ELEKTROTECHNICKOU

Herní prvek u ZŠ ve Vrchlabí
20.8.2018
Herní prvek u ZŠ ve Vrchlabí

Kablo Vrchlabí s.r.o. ve spolupráci s Městem Vrchlabí podílelo na spolufinancování venkovního Herního prvku.

Pozvánka na 21. Krkonošské pivní slavnosti 11.08.2018
30.7.2018
Pozvánka na 21. Krkonošské pivní slavnosti 11.08.2018

Kablo Vrchlabí s.r.o. i letos podporuje 21. ročník Krkonošských pivních slavností, které se budou konat v sobotu 11.08.2018 ve Vrchlabí.

Kablo Vrchlabí

Kablo Vrchlabí je tradičním výrobcem kabelů pro automobilový průmysl, flexibilních kabelů a speciálních kabelů dle zákaznických požadavků. Kabely pro automobilový průmysl nabízíme pro různé teplotní třídy (až do 260°C) s různým typem izolačního a plášťového materiálu.

Z flexibilních vodičů a kabelů vyrábíme především harmonizované typy (HAR). V nabídce máme i velké množství kabelů vyráběných dle specifikace zákazníka. Nabídka speciálních kabelů obsahuje ovládací kabely, kabely pro trhací práce a kabely dle amerických (UL) standardů.

Profil a základní údaje

Naše filozofie je založena na zásadách dodávání kreativních, technicky pokrokových a udržitelných výrobků, služeb a řešení pro naše zákazníky. Naše výrobní zařízení patří mezi nejmodernější, nejflexibilnější a nákladově nejefektivnější v odvětví, značně také investujeme, abychom si zachovali nejvyšší možné technické standardy. Naším hlavním zaměřením je zůstat na špičce odvětví a přicházet s inovacemi v podobě nových výrobků a řešení, které zlepší naše služby a posílí zdravé životní prostředí.

Politika ISM

Společnost se věnuje interním a externím aspektům a zainteresovaným stranám. Zavazuje se splnit příslušné požadavky a neustále zlepšovat systém integrovaného managementu tak, aby dosáhla své vize být spolehlivým, inovativním a zákaznicky orientovaným dodavatelem, autovodičů, flexibilních a speciálních vodičů a kabelů.

Prostředkem k naplnění této vize je mít flexibilní zákaznický servis podpořený širokým portfoliem výrobků a být výrobcem s optimálními výrobními náklady a efektivním využitím výrobních kapacit, u kterého budou pracovat spokojení zaměstnanci v bezpečném prostření.

Víme, že firmy našeho typu mohou ovlivňovat a ovlivňují v široké oblasti i životní prostředí. Proto integrujeme do řízení společnosti i environmentální management, snažíme se naplňovat požadavky všech zainteresovaných stran a zvažujeme relevantní rizika i příležitosti v našem podnikání. Děláme mnohé pro to, abychom omezili nepříjemné skutečné nebo potenciální dopady jen na nezbytnou úroveň. Veškeré negativní aspekty – emise, odpady monitorujeme a snažíme se minimalizovat ve všech svých procesech. Zavazujeme se i k plnění relevantních požadavků právních předpisů a jiných požadavků, které se na Kablo Vrchlabí s.r.o. jako na podnikatelský subjekt a na jeho environmentální chování vztahují.

Naší největší devizou je spokojený zaměstnanec, který na sebe převzal zodpovědnost za kvalitu, bezpečnost práce a životní prostředí. Dodržování pravidel pro trvalé zlepšování ve všech oblastech integrovaného systému jsou přirozenou součástí naší každodenní práce. Každý ze zaměstnanců se musí ptát sám sebe, čím může ve svém vlastním pracovním prostředí přispět k tomuto cíli a aktivně se snažit přispět k zlepšování systému.

K našim hlavním zásadám patří:

1. Spokojený zákazník je pro nás prioritou číslo jedna, za každou zakázkou vidíme konkrétního zákazníka a snažíme se, aby byl maximálně spokojen.
2. Děláme vše pro to, abychom minimalizovali počet případů, kdy neshodný výrobek pronikne k zákazníkovi.
3. Snažíme se minimalizovat spotřebu materiálu ve výrobním procesu a snižovat zásoby ve všech fázích realizace produktu.
4. Nasloucháme našim zaměstnancům a zveme je k rozhodování o řízení procesů
5. Bezpečnost práce je jednou z nejvyšších priorit, děláme vše pro minimalizaci rizik a aktivně vyhledáváme a odstraňujeme potenciálně nebezpečná místa.
6. Zodpovědně třídíme odpady a minimalizujeme emise z naší činnosti a spotřebu zdrojů tak, aby naše činnost měla minimální dopad na životní prostředí
7. Trvale zlepšujeme všechny procesy s cílem najít nejlepší možný způsob práce a optimalizaci potřebných nákladů.

Vedení společnosti se zavazuje k podpoře trvalého zlepšování integrovaného systému managementu formou stanovování cílů a jejich přezkoumávání, dále se zavazuje poskytnout všechny potřebné zdroje a to jak lidské, tak i materiální a finanční pro naplnění požadavků této politiky.